Velkommen

Ørnhøj Skole er en folkeskole med 7 klassetrin med et spor på hvert klassetrin fra 0. klasse til 6. klasse. 1. og 2. klasse er sammenlæst og 5. og 6. klasse er sammenlæst.

I skoleåret 2017/2018 er der 89 elever, fordelt med 9-20 elever i hver klasse.

Efter 6. klasse skifter eleverne til Vinding Skole i Sørvad, her dannes der nye klasser sammen med eleverne fra Vinding.

Typer af tilbud efter skoletid

I tilknytning til Børnehøjen er der på skolen en fritidsordning for 0.-1 klasse,
og klub for 2.-4. kl.
 
I fritidsordningen og klubben er der ansat 1 pædagog, 1 pædagogassistent og 2 pædagogmedhjælper til at varetage pasningen af børnene. Derudover er der i perioder a 6 mdr. studerende, som er med i dagligdagen i fritidsordningen.
 
Fra 1. april hvert år er der en førskolegruppe, her bliver de børn som skal starte i 0.kl. efter ferien, passet i børnehave eller fritidsordning. 
I førskolegruppen lægges der stor vægt på aktiviteter, som er med til at gøre børnene skoleklar

Nye elever 13. august

Kære forældre og kommende elever på Ørnhøj Skole

Vi glæder os til at se jer til skolestart på Ørnhøj Skole, mandag den 13. august 2018.

Klasselæreren i jeres barns kommende klasse udsender velkomsthilsen til jer via forældreintra i uge 32.

Skolens kontor er åbent for henvendelser i uge 32.

Buskørsel

Til forældre til kørselsberettigede elever

Kørsel med rute 164 - køreplan her
Kørsel med rute 167 - køreplan her

Ruten er en "lukket" rute, hvilket betyder at kun kørselsberettigede skolebørn kan benytte bussen. Der skal ikke benyttes buskort.
Opsamlingsstederne fremgår af køreplanen og eleverne sættes af ved skolen.
Bussen kører i ruten på skoledage.