Om skolen

Ørnhøj Skole er en landsbyskole, hvor tryghed, engagement, åbenhed og samarbejde er prioriteret højt.

 

Vores målsætning er at skabe en velfungerende skole, der styrelsesmæssigt har en høj grad af forældreindflydelse, som gennem undervisningen lægger vægt på medbestemmelse, ansvarsbevidsthed, kreativitet og både bogligt og praktisk viden og kunnen.

 

Vi har et personale, der får mulighed for efteruddannelse, der arbejder aktivt sammen med det omgivende samfund og som giver eleverne indsigt i og forståelse for samfundsmæssige sammenhænge. Det sker fx gennem erhvervsundervisning, entreprenørskab og ekskursioner.

 

På Ørnhøj Skole er undervisningen velorganiseret, derfor startes hver morgen med læsebånd, hvor alle læser og der er tid til fordybelse. Hver dag har vi morgensang, hvor alle samles og synger, der gives beskeder og ønskes tillykke med både børn og voksnes fødselsdage. Hver mandag har vi fagdag, hvor eleverne i 2 x 3 eller 6 lektioner har det samme fag. Det giver mulighed for målrettede faglige ekskursioner, fordybelse og en fokuseret innovativ og varieret undervisning, hvor eleverne kan nå i mål med de stillede opgaver. Ud over den almindelige idrætsundervisning og svømning har vi bevægelsesbånd 3 gange i ugen. Ligesom der i undervisningen også er tænkt bevægelse og powerbreaks ind.

 

Ørnhøj Skole har et tæt samarbejde med Børnehøjen. Det betyder, at vi styrker sammenhængene i alle børnenes udvikling og læring lige fra de starter i Børnehøjen og videre op igennem deres skolegang.

 

Vi vægter inklusion og rummelighed højt, derfor er trivselsarbejde i klasserne og tilbud om trivselgrupper en vigtig del af vores skole. På vores skole har vi venskabsklasser, de laver fx aftaler om at læse sammen, besøge hinanden og følges ad ved ture ud af huset. Det, sammen med flere emneuger og arrangementer, skaber en tryghed og et socialt netværk på tværs af årgangene, som alle både børn og voksne har glæde af.